Elements Hyvä omzetting

Snelheid is één van de kernwaarden van Vendic Elements. We hebben altijd veel energie gestoken in het optimaliseren van de snelheid van onze Elements webshop.

En we hebben daarin wederom goed nieuws. We gaan Elements per direct in Hyvä aanbieden. Hierdoor realiseren we een enorme stap in performance. Hyvä is wat ons betreft de laatste missing link in Magento development en is bij uitstek geschikt voor Elements. De kernwaarden van Elements en Hyvä komen sterk overeen. Lees meer over Hyvä.

Elements blijft eruitzien en werken zoals je gewend bent, maar dan een stuk sneller.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Niek.