Interview met ex-stagiar Tom

Wat heb je geleerd?

"Ik heb geleerd om goed te plannen en hoe belangrijk dat is, dat geeft mij veel structuur. Dat neem ik zeker mee, dat is iets wat ik persoonlijk beter ga doen."

  • Kun je wat over je opleiding vertellen?

“Mijn opleiding is heel breed. In het begin heb ik heel veel variatie gehad, ik heb vakken gehad zoals Administratie en Kansberekeningen, maar ook vakken zoals management en Marketing. Ik merkte wel dat ik Marketing en Management het leukste vond. Ik vond de theorie op zijn plek vallen, het is wat meer logisch. Het is niet toevallig, maar een theorie.”

  • Hoe zagen jouw stagedagen eruit?

“Bij mijn stage kreeg ik drie dagen in de week als volledige werkzaamheden die ik zelf mag inplannen, een dag in de week mag ik vol aan mijn onderzoek werken en de ander dag heb ik tijd gekregen voor eigen onderzoek. Dus als ik iets interessant vond dan kon ik mij daarin verdiepen.”

  • Wat heb je allemaal mogen doen bij Vendic?

“Ik heb gewerkt aan marketingcampagnes, waarbij we ook structuur hebben aangebracht en oplossingen hebben bedacht voor de webshop. Rapporten bespreken met marketingresultaten van de klant. Marktonderzoek voor diverse vraagstukken. Met Google Analytics hebben we de webshop geanalyseerd, wat zijn de grootse knelpunten en wat zijn de punten waar de meeste mensen op af haken en wat kunnen we daarvoor bedenken. De eerste twee weken heb ik mijn Google certificaten behaald, omdat we wel gecertificeerd moesten zijn om aan de slag te kunnen.“

“Het analyserende gedeelte vond ik wel echt tof, van dat het niet lekker loopt of er is een probleem, dat gaan analyseren en dan oplossingen daarvoor bedenken. Dat is wel het leukste.”

  • Je hebt volledig meegedraaid met onze Scrum werkwijze, hoe vond je dit?

“Scrum heeft voor mij wel enorm veel duidelijkheid en overzicht gegeven in mijn onderzoek. Ik heb voor mijn eigen onderzoek ook een project aangemaakt en ben met sprints gaan werken. Ik vind het fijn dat je iets niet hoeft te onthouden, als je het in de backlog zet dan kun je het los laten en kun je gewoon bezig zijn met de werkzaamheden en het onderzoek. Dan hoef je niet meer bezig te zijn met dat je iets niet hoeft te vergeten, scrum is voor mij wel heel makkelijk en verhelderend geweest.“

“Ik heb Jira niet bij de hand als ik ga studeren, maar de manier waarop wel. Ik ga alles noteren en in kleine sprints werken.”

  • Wat vond je fijn tijdens de stageperiode?

“De vrijheid, dat je gewoon alles zelf inplant. Als je iets voorstelt om te veranderen, wordt er ook serieus naar gekeken. En niet dat is de stagiar. Alles wordt serieus genomen, dat vond ik super fijn. We kregen zelf de mogelijkheid om de innovatie te bedenken en om daar deel van uit te maken.”

  • Wat heb je tijdens je stageperiode geleerd?

“Ik heb geleerd om goed te plannen en hoe belangrijk dat is, dat geeft mij veel structuur. Dat neem ik zeker mee, dat is iets wat ik persoonlijk beter ga doen. Voor school bijvoorbeeld, ik probeer het op dezelfde manier als Jira te doen. Digitaal opslaan en het idee ga ik kopiëren en gebruiken voor verslagen en toetsweken. Ook als ik een toets ga leren wordt het niet; Leer deze toets, maar start van het leren per onderdelen die ik moet kennen. Dan doe ik een paar onderdelen en die moet ik dan kennen, in mini sprints. “

“Ik denk dat dat veel motiverender werkt, als je in een keer iets moet leren of kleine dingen steeds mag afvinken. Daar ben ik wel achtergekomen hoe vaker je iets afstreept, dat werkt motiverend.”

  • Waarom zou je Vendic aanbevelen als stageperiode?

“Ik sprak mijn studiegenoten en wat zij deden was elke maand hetzelfde, die moesten elke week dit dan, dan weer dit. Toen vertelde ik dat ik het eigenlijk zelf bepaal. Als ik in overleg iets bedacht heb, dan kan ik dat doorvoeren. Dan plan ik dat in en kan ik dat doen, dat is wel het unieke aan deze stage.“

“Vendic is niet een grijs stoffig bedrijf dat heel langzaam veranderd. Dat vind ik het fijne aan dit bedrijf, als we denken dat het beter kan dan hoeven we niet nog een dag te verspillen om het uit te voeren. Dat vind ik wel heel bijzonder. Er wordt heel intensief gekeken naar wat we nu doen, kan het beter en waar loopt het fout? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Bij mijn vorige stages had het ook heel makkelijk automatisch gekund, maar toen ik dat voorstelde werd ik voor gek aangekeken. ‘We doen het al jaren zo en het is goed zo.’ Dat is hier wel een groot verschil. “

  • Wat zou je meegeven als advies aan een volgende stagiar(e)?

“Probeer overal kritisch naar te kijken, niet snel dingen aannemen. Wat je gezegd wordt hoeft niet altijd goed te zijn, dat is hoe het al gedaan wordt. Maar dat kan misschien beter, als je daar naar streeft maak je wel een betere indruk en haal je er ook meer motivatie uit.”

Tom Kooistra – Commerciële Economie, Saxion Deventer